Ranas Akki, waar komt die naam vandaan?

In het Spaans is Rana een kikker en aqui betekent hier.
Fonetisch geschreven betekent Ranas-Akki letterlijk 'Kikkers hier!'
Wat hebben kikkers hier te maken met Sourcing en Interim Management?

Spring verder

Acceptatie Management

"Acceptatie Management" is een gestructureerd proces om de inhoudelijke resultaten maar vooral de gestelde eisen en verwachtingen te managen met uw leverancier. Acceptatie Management gaat veel verder dan het bekende testen. Bij uitbesteding gaat Acceptatie Management uit van de oorspronkelijke aanbesteding (Programma van Eisen), de offerte van de leverancier en het uiteindelijke Contract. Niet alleen de harde eisen maar juist ook de doelstellingen van de uitbesteding en de verwachtingen over ALLE aspecten van de uitbesteding staan centraal.

Door Ranas-Akki is bij het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV, tegenwoordig EL&I) Acceptatie Management met succes geimplementeerd en toegepast.

In bijgaand artikel (gepubliceerd in Outsource Magazine van juni 2011) kunt u meer lezen over de aanpak en het resultaat van Acceptatie Management bij dit Ministerie.

Download artikel "Outsource Magazine".