Ranas Akki, waar komt die naam vandaan?

In het Spaans is Rana een kikker en aqui betekent hier.
Fonetisch geschreven betekent Ranas-Akki letterlijk 'Kikkers hier!'
Wat hebben kikkers hier te maken met Sourcing en Interim Management?

Spring verder

Curriculum Vitae van Joost Pigmans

Profielschets
Joost is een senior manager met een specialisme in transformaties en/of Outsourcing van ICT. Zijn 25 jarige ervaring in deze gebieden is zeer breed en varieert van het operationeel aansturen van ICT-afdelingen tot het geheel in- en outsourcen van (delen van) ICT-afdelingen. Samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen, zowel functioneel als contractueel/juridisch, spelen hier vaak een belangrijke rol.

In dit speelveld heeft hij een grote variëteit aan functies vervult zoals: Directeur Delivery, Contract Directeur, Bidmanager, Programma manager, lijnmanager, Project Manager, etc. Hierbij is ervaring en kennis opgedaan van alle deelgebieden zoals infrastructuur (Rekencentra en werkplekkenbeheer), applicatieontwikkeling, applicatie beheer- en onderhoud, project/programma management en Management Consultancy.
Joost heeft gewerkt bij Philips C&P (nu onderdeel Atos), ICIM, EDS, Ordina en is sinds 2009 zelfstandige interim manager. Ervaringen met outsourcing en transities o.a. bij Philips, Friesland Dairy Foods, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postkantoren, Relan-ICT, UWV, Campina, ING, Rabobank, Ministerie van LNV (EL&I), Enexis en Gemeente Almere, AMC en Vion Food.

Naast de vele projectmatige rollen zijn ook verschillende lijnfuncties vervult met een span-of-control variërend van 50 tot 500 personen en tevens verantwoordelijkheden als bestuurder m.b.t. Wet op Ondernemingsraden.

Joost is een energieke en resultaatgerichte persoonlijkheid, die zijn uitdagingen vindt in complexe organisatorische vraagstukken om deze op pragmatische wijze op te lossen en in te richten.
Hij acteert en communiceert gemakkelijk op directie niveau, als daaronder, en is altijd op zoek naar win-win situaties voor alle betrokken partijen. Daarbij schuwt hij het nemen van beslissingen niet, ook niet de minder populaire.
Bovenal is Joost een persoon die, op basis van natuurlijk gezag, met veel plezier en humor zijn omgeving meeneemt naar het gewenste resultaat.

Specialismen

• Opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen
• Managen van samenwerkingsverbanden (intern of extern, functioneel of contractueel)
• Managen van ICT (-afdelingen).
• In- en outsourcing van (delen van) ICT
• Opzetten en begeleiden van outsourcing trajecten

Download CV
Klik hier om het complete CV in PDF-formaat te downloaden.