Ranas Akki, waar komt die naam vandaan?

In het Spaans is Rana een kikker en aqui betekent hier.
Fonetisch geschreven betekent Ranas-Akki letterlijk 'Kikkers hier!'
Wat hebben kikkers hier te maken met Sourcing en Interim Management?

Spring verder

Referenties

Accademisch Medisch Centrum:

Voor AMC ben ik Programma Manager geweest voor de migratie van Windows-XP naar Windows-7 en implementeren van een virtuele werkplek voor de 10.000 werkplekken van het AMC.

Edwin Schuchmann (Directeur AMC-ADICT)
"Ik heb Joost voor een tweede maal ingehuurd, nu bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) voor een complex programma om 10.000 werkplekken te migreren van XP naar Windows7 en een nieuw (virtueel) werkplek concept. Joost heeft weer aangetoond dat hij zo’n grootschalig programma binnen een complexe organisatie strak weet in te richten en met veel drive kan aansturen. Joost kadert zijn opdracht en verantwoordelijkheden helder af en signaleert op tijd wanneer zich problemen of tegenvallers voordoen. Hij is bovendien in staat zijn aanpak tijdig bij te stellen indien dat noodzakelijk is door ontwikkelingen in de context van het programma. Joost neemt tijdens zijn werkzaamheden geen blad voor de mond, maar blijft steeds prettig in de onderlinge relaties op alle niveaus van operationeel tot directie. Het managen van stuurgroepen met de 15 verschillende organisatie-onderdelen van het AMC heeft hij zonder enige escalatie gedaan. En bovenal staat Joost voor het succesvol bereiken van het afgesproken resultaat. " Als ik Joost in één zin zou moeten typeren, dan zou dat zijn: "Als programmamanager gaat Joost onvoorwaardelijk en onvermoeibaar voor het afgesproken resultaat".


Arnaud Lauteslager (MT-lid AMC-ADICT)
“Joost is ingestapt op een omvangrijk en complex programma voor de migratie van 10.000 werkplekken naar een gevirtualiseerd concept. Dit was op het moment dat er stagnatie dreigde in de faseovergang naar de uitrol in de organisatie. Daarbij heeft Joost de programmaorganisatie hergestructureerd, de aanpak bijgesteld en governance opgetuigd. Waar het nodig was, wist Joost daarbij uit zijn netwerk snel de juiste professionals te betrekken om de programmaorganisatie op sterkte te brengen.
In de programmaorganisatie weet Joost als geen ander de gekozen strategie bij iedereen op de huid te brengen en een geoliede trein neer te zetten.
Bij strategiewijzigingen viel mij op hoe effectief Joost binnen het programmateam en de externe omgeving de koers verlegt en weer focus aanbrengt.
Joost pakt stevig door in zijn aanpak maar weet tegelijkertijd goed te reflecteren of zaken optimaal lopen en houdt feeling met zijn omgeving. Joost brengt veel ervaring mee en dat laat zich vooral zien in hoe hij knelpunten vroegtijdig aan ziet komen, complexe vraagstukken doorziet, bespreekbaar maakt en vervolgens vertaald naar een aanpak of strategiewijziging.
Ik heb met Joost zowel in de rol als MT lid voor de projectenportfolio en als collega programmamanager samengewerkt, waarbij samenwerking zich kenmerkte door scherpte, reflecterend vermogen en wederzijds respect.
Ik heb Joost leren kennen als een stevig doorzetter met sterk verantwoordelijkheidsgevoel, die het doel voor ogen blijft houden, het gesprek niet uit weg gaat en zijn eigen zaken goed op orde op heeft.”

Enexis-ICT:


Voor Enexis-ICT ben ik Interim Manager ICT-Operations geweest van de afdeling Functioneel Management met ruim 200 personen en uitbestedingscontract voor ICT-infrastructuur en Technisch applicatiebeheer bij KPN.

Paul Piebinga (CIO Enexis)
“Joost heeft verantwoordelijkheid genomen in een moeilijke transitie waarin zowel operationele als culturele veranderingen moesten worden doorgevoerd. Joost heeft vanaf de eerste dag volledig verantwoordelijkheid genomen voor alle aspecten van ICT operations, in een korte tijd een hechte samenwerking met zijn managers gecreeerd en snel actie genomen op de meest urgente operationele issues. Joost heeft de mensen onder zijn verantwoordelijkheid goed in beweging gekregen en in een combinatie van resultaatgerichtheid, persoonlijke inzet, inspiratie en enthousiasme een zeer belangrijke verandering doorgevoerd. Door het interim management van Joost heeft de organisatie gelegenheid gekregen om een belangrijke herinrichting door te voeren.” (zie CV voor toelichting)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I):
Voor het Ministerie van EL&I ben ik Programma Manager van Project KEI geweest voor migratie Kantoor automatisering van 2000 werkplekken van Kerndepartement (zie CV voor toelichting)

Lenny van Beek (Plv. manager I&ICT/CIO Bedrijfsvoering)

"Joost heeft als programmamanager het programma KEI voor de integratie van 2 verschillende ICT-werkplekken na de fusie van twee ministeries weer op de rails gezet en er vaart in gebracht. Daarbij heb ik Joost leren kennen als iemand die heel snel een project kan inrichten en op de rit kan krijgen. Hij neemt een berg ervaring mee en een stevig netwerk waar hij op kan bouwen. Hij zoekt de juiste mensen op de juiste plaats.
Joost is enorm resultaatgericht, maar wel onder het motto "hard op de zaak, zacht op de man". Hij kan echt doorpakken maar doet dat wel met respect voor de echte problemen van mensen. Een hele kunst als het gaat om eindgebruikers in een snel tempo en zonder gemopper naar een nieuwe werkplek omzetten.
Hij houdt van heldere, korte lijnen. Maar maakt daar alleen gebruik van als het echt nodig is. Hij heeft mij als opdrachtgever echt "ontzorgd" en een gevoelig programma, waar veel andere projecten van afhingen, tot een tijdig en goed einde gebracht."

Voor het Ministerie van EL&I ben ik Programma Manager van de uitbesteding en migratie van Kantoor automatisering van 9000 werkplekken (zie CV voor toelichting)

Edwin Schuchmann (Directeur Ministerie EL&I-Dictu)
"Als ik Joost in één zin zou moeten typeren, dan zou dat zijn: "Als programmamanager gaat Joost onvoorwaardelijk en onvermoeibaar voor het afgesproken resultaat". Bij het ministerie van EL&I is Joost ingehuurd voor een omvangrijk en complex programma waarin de kantoorautomatisering wordt overgedragen aan een externe Service Provider, inclusief een migratie naar een volledig nieuw concept. Joost stuurt dit programma met veel drive aan. Hij kadert zijn opdracht en verantwoordelijkheden helder af en signaleert op tijd wanneer zich problemen of tegenvallers voordoen. Hij neemt tijdens zijn werkzaamheden geen blad voor de mond, maar blijft steeds prettig in de onderlinge relaties. En bovenal staat Joost voor het succesvol bereiken van het afgesproken resultaat. Dat maakt dat ik ook een volgend uitbestedings- en migratietraject zonder voorbehoud door Joost zou laten uitvoeren."


Vincent Wouters (MT-lid EL&I-Dictu):
“In de rol van Programma Manager Transitie en Migratie Kantoorautomatisering bij het Ministerie van EL&I heb ik Joost, als zijn opdrachtgever, ervaren als een gedreven en zeer resultaat gerichte (programma) manager. Joost heeft visie en ervaring op outsourcing. Je merkt ook dat hij heel goed de kant van de opdrachtnemer (leverancier) kent. In een complexe organisatie is het tevens van belang om met alle betrokken 'stakeholders' (EL&I-DICTU, EL&I-Diensten en de outsource-Partner Capgemini) goed te kunnen samenwerken. Joost heeft aangetoond op alle nivo's (van operationeel tot aan Directies) goed te kunnen schakelen. Dat doet hij met respect voor de verschillende belangen en met oog voor het gewenste resultaat. In voetbaltermen: "Tough but fair and always his eyes on the ball".”

Ordina:
Bij Ordina heb ik verschillende management rollen vervult onder de bezielende leiding van Philip.

Philip van Blanken (Lid Executive Committee Ordina)
“Ik heb ruim 10 jaar met Joost samengewerkt en hem in die periode leren kennen als een gedreven en resultaatgericht persoon. Als ik projecten had die zeer bedrijfskritisch waren of die uit een vervelende situatie gehaald moesten worden, dan stond Joost bij mij boven aan de lijst. Ik zou Joost kenschetsen als het type ruwe bolster/blanke pit en what you see is, what you get. In mooie Nederlandse volzinnen: Joost is een zeer resultaatgerichte manager met oog voor details. Uitermate doelgericht en iemand die vooral de pragmatische insteek kiest. Hij kan een team goed motiveren en zorgt voor een bevlogen sfeer. In zijn communicatie is hij direct en open. Hij gaat problemen niet uit de weg maar lost ze op. De opdrachtgever is altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van het project. Daar zorgt Joost wel voor. Een voorrecht om met hem samengewerkt te hebben.”

Ordina/Relan-ICT:
Relan-ICT is een uitbesteding van de ICT-afdeling (ruim 500 personen) van Relan (voormalige UVI’s Cadans en GUO) aan Ordina. Hierbij heb ik verschillende rollen vervult als Programma Manager in de integratie van beide organisaties alsmede (mede-) Directeur van Data Services. (zie CV voor toelichting)

Hans Snijders (Directeur Relan-ICT en lid Executive Committee van Ordina):
“Joost is een geweldige collega. Het hart op de goede plaats . Open en transparant over zijn bedoelingen. Vakkundig op het gebied van ICT en in het bijzonder exploitatie van zowel complexe infrastructuuromgevingen als applicatieomgevingen. Tijdens onze samenwerking bij Relan ICT leverde Joost een belangrijke bijdrage in het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Door zijn drive, inzicht en uitstekende klantcontact was hij een voorbeeld van de organisatie in transitie naar een klantgericht bedrijf.”

Martin Heins (Directeur Ordina Data Services)
“Ik heb in de periode bij Ordina Data Services Joost leren kennen als iemand die een duidelijke visie weet te ontwikkelen. Vervolgens heeft en houdt hij een sterke focus op de geformuleerde verbeteringen. Door zijn ruime ervaring weet hij als geen ander dat resultaten bereikt worden door in de praktijk een betere werkwijze te implementeren en te behouden. Onze onderlinge discussies vond ik verhelderend en waren steeds gericht op een positieve uitkomst. En het resultaat telt en dat hebben we in ruime mate laten zien!”

ING Bank:
Voor ING heb ik verschillende projecten gemanaged en uitbestedingen ingericht, met name in het Hypotheken domein.

Roland van der Baan (Ex-Manager Application Delivery Centre ING, Mortgages)
“Joost staat wat mij betreft synoniem voor: afspraak is afspraak, zakelijk maar met de menselijke maat gemeten. Wat Joost toezegt dat doet hij ook. Zeer gedreven en met passie. Joost neemt geen genoegen met broddelwerk en zal het maximale doen om een opdracht tot een succes te maken.

Joost was voor mij als klant een verademing om mee te werken. Als vendor client delivery executive zorgde hij er voor dat ik kreeg waar ik om vroeg en ook van de gewenste kwaliteit. Het maakte niet uit welke afdeling van de vendor ik daar voor nodig had hij zorgde ervoor dat het bij mij op de juiste manier terecht kwam. Een verademing om, ipv 3 a 4 directeuren of managers te moeten spreken, ik bij 1 persoon terecht kon die mij ontzorgde. Daarnaast nam Joost ook geen blad voor de mond als het ging over de zaken waar ik en mijn organisatie in tekort schoten.

Als ik weer een groot en complex traject zou hebben op het scheidsvlak van demand en supply, (out-) sourcing dan zou ik zeker Joost opnieuw daarvoor willen inzetten.

Combineer dat met een persoon waar je ook nog plezierig een goed gesprek mee kan voeren of een glas wijn mee kan drinken en je hebt voor de duur van de opdracht en ook nog daarna een warm en plezierig contact.”

Postkantoren:
Voor Postkantoren heb ik de uitbesteding van het applicatiebeheer ALD (Algemene Loket Dienst) ingeregeld en gemanaged. Daarbij is een reorganisatie doorgevoerd van 40 naar 20 medewerkers en een samenwerkingsverband met Compaq gesloten.

Gert Zwartsenburg (Manager Postkantoren ICT)
“Er waren door Postkantoren al enkele pogingen gedaan met partijen om tot uitbesteding van applicatiebeheer van de ALD loketapplicatie te komen. Deze waren vanwege verschillende redenen (prijs, doorlooptijd inrichting en niet professionele aanpak) tot dan toe mislukt. Joost heeft door het bepalen van een nieuwe creatieve strategie met alle betrokken partijen de impasse doorbroken waarna de invulling van alle processen, contracten, SLA's ed. in een korte periode (een half jaar) zijn gerealiseerd tot tevredenheid van alle betrokken partijen (o.a. samenwerking met Compaq). Daarbij is ook een fikse kostenreductie gerealiseerd door het beheerteam te reduceren met meer dan 30%. Joost was hierbij niet alleen de drijvende kracht maar wist ook door een professionele aanpak de uitbestedende partij te overtuigen waarbij nog dient te worden opgemerkt dat conflictbeheersing door Joost een grote bijdrage heeft geleverd aan het uiteindelijke succes.”

Philips:
Bij Philips Communication & Processing Services (C&P) heb ik verschillende management posities vervult.

Wil Scheffers (Manager bij Philips C&P)
“Joost heb ik leren kennen in zijn eerste jaren van zijn carrière bij het toenmalige Philips-C&P, dat toen in de overgangsfase verkeerde van een intern gericht computer servicecentrum naar een extern gericht, commercieel bedrijf. Joost heeft in de eerste tijd meegewerkt aan het opstellen van een business plan voor de afdeling Publishing. Hij was daarin de drijvende kracht, zowel vanuit zijn theoretische kennis, als door de werkervaringen die hij opdeed bij zijn vele gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Dit businessplan is de aanzet geworden tot een ingrijpend reorganisatietraject, waaraan Joost als adviseur is blijven meewerken. Opvallend daarbij is zijn sociale betrokkenheid, zijn directe en praktische aanpak, als zijn strategische visie. Parallel hieraan heeft hij met een groep medewerkers / vrijwilligers een werkgroep gevormd, die andere medewerkers motiveerde voor het indienen van ideeën rond het transformatie proces van de totale C&P-organisatie. Deze ideeën zijn gebundeld in een document “Ideeën van de basis” dat met het nodige publiciteit aangeboden is aan een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van Philips. Ook dit is typerend voor Joost.

Daarna is hij in de rol van (jongste) account manager verantwoordelijk geweest voor een contract herziening met een van de grootste en moeilijkste klanten van C&P, de toenmalige Centrale Administratie.”